25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ξύλινα Stand , Ξύλινα πλατώ παρουσίασης τροφίμου