25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Υδρουάκινθος , καλαμποκόφυλλο , εφημεριδοθήκες , κουτιά